Podpora skośna PXL1000AL

 
 

 

Karta produktu - instrukcja użytkowania

Masa własna: 82,4 kg

Podpora skośnaPXL1000AL służy do pionowania prefabrykowanych ścian, słupów oraz szalunków.

Podpora posiada dwuzakresową regulację długości od 7 – 10,2 m i składa się rury zewnętrznej oraz umieszczonych na jej końcach rur wewnętrznych. Pierwszy zakres regulacji długości realizowany jest dzięki regulacji teleskopowej. Rura zewnętrzna posiada na każdym końcu po dwa otwory przelotowe ø21 w rozstawie 10cm natomiast rury wewnętrzne posiadają ich po osiem w rozstawie 20cm. Regulacja teleskopowa polega na przesuwaniu rury wewnętrznej względem rury zewnętrznej tak, żeby po osiągnięciu żądanej długości podpory, otwory rury wewnętrznej pokrywały się z jednym z otworów rury zewnętrznej. Po uzyskaniu takiej konfiguracji przez otwory obu rur należy przełożyć przełożyć sworzeń PXL1000AL i zabezpieczyć zawleczką sprężystą podwójną ø5.

Drugi, dokładny etap regulacji realizowany jest poprzez znajdujące się na końcach podpory śruby. Poprzez obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym(zgodnym z ruchem wskazówek zegara) śruby się wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Zmniejszenie długości podpory uzyskuje się poprzez jej obrót w kierunku lewym.

Stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór ø18. Zaleca się montaż podpór pod kątem nachylenia do podłoża wynoszącym 45o.

Część widelcową podpory należy osadzić w zakotwionym do ściany szybkozłączu. Sworzeń 16x87 winien być zabezpieczony przed wysunięciem z widelca poprzez przetyczkę.

Przed każdym użyciem podpory PXL1000AL należy sprawdzić ją pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Należy stosować tylko nieuszkodzone, kompletne podpory!