Podpora skośna PXL270

 
 

 

Karta produktu - instrukcja użytkowania

Masa własna: 10,5 kg

Podpora skośna PXL270   służy do pionowania prefabrykowanych ścian, słupów oraz szalunków.

Podpora posiada jednozakresową regulację długości od 2,51 - 2,77m, która realizowana jest poprzez śruby znajdujące się na końcach podpory. Poprzez obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym(zgodnym z ruchem wskazówek zegara) śruby się wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Zmniejszenie długości podpory uzyskuje się poprzez jej obrót w kierunku lewym. Żeby kierunki obrotu zostały zachowane wg niniejszej instrukcji, podporę należy ustawić w stosunku do wypieranego elementu tak aby naklejka(czerwona strzałka z napisem TOP) znajdowała się u góry.

Górną stopę podpory montować do prefebrykatu poprzez otwór ø17. Dolna stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór ø17. Kąt pomiędzy podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45 - 60o.

Podpora na obu końcach posiada głowice przykręcone za pomocą śrub M8x16 i zabezpieczone podkładkami sprężynowymi. Przed każdym użyciem podpory, należy sprawdzać sztywność połączenia(dokręcenie śrub) oraz jego kompletność. Stopy podpory połączone są ze śrubami za pomocą sworzni B12x40 i zabezpieczone zawleczkami 3,2x20(po jednej na sworzeń).

Przed każdym użyciem, należy sprawdzić wzrokowo podporę PXL270 pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Należy stosować tylko nieuszkodzone, kompletne podpory!