Podpora skośna PXL335

 
 

 

Karta produktu - instrukcja użytkowania

Masa własna: 14,2 kg

Podpora skośna PXL355 służy do pionowania prefabrykowanych ścian, słupów oraz szalunków.

Podpora posiada dwuzakresową regulację długości od 2,17 - 3,35m. Pierwszy zakres realizowany jest dzięki regulacji teleskopowej. Profil zewnętrzny posiada otwór przelotowy ø14 natomiast profil wewnętrzny posiada ich jedenaście w rozstawie 10cm. Otwory w profilu zewnętrznym i wewnętrznym znajdujące się najbliżej stopy są otworami rewizyjnymi(wzrokowa kontrola stanu gwintu) i nie służą do regulacji długości. Regulacja teleskopowa polega na przesuwaniu profilu wewnętrznego względem profilu zewnętrznego tak, żeby po osiągnięciu żądanej długości podpory, jednej z otworów profila wewnętrznego pokrył się z otworem profila zewnętrznego. Po uzyskaniu takiej konfiguracji przez otwory obu rur należy przełożyć sworzeń PXL335 i zabezpieczyć zawleczką sprężystą podwójną ø4.

Drugi, dokładny etap regulacji realizowany jest poprzez znajdujące się na końcach podpory śruby. Poprzez obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym(zgodnym z ruchem wskazówek zegara) śruby się wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Zmniejszenie długości podpory uzyskuje się poprzez jej obrót w kierunku lewym. Żeby kierunki obrotu zostały zachowane wg instrukcji, podporę należy ustawić tak aby profil zewnętrzny stanowił jej górną cześć.

Górną stopę podpory montować do prefebrykatu poprzez otwór ø17. Dolna stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór ø17. Kąt pomiędzy podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45 - 60o.

Podpory na swych końcach posiadają głowice przykręcone za pomocą śrub M8x16 i zabezpieczone podkładkami sprężynowymi. Przed każdym użyciem podpory, należy sprawdzać sztywność połączenia(dokręcenie śrub) oraz jego kompletność. Stopy podpory połączone są ze śrubami za pomocą sworzni B12x40 i zabezpieczone zawleczkami 3,2x20(po jednej na sworzeń).

Przed każdym użyciem, neleży sprawdzić wzrokowo podporę PXL335 pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Należy stosować tylko nieuszkodzone, kompletne podpory!