Kontakt

NTB Szalunki Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000800538
Wysokość kapitału zakładowego 125.000,00 zł

Partyzantów 15, 26-200 Końskie
woj. świętokrzyskie

NIP: 6581990035
Regon: 384183483

Siedziba i magazyn główny

handlowy@ntbszalunki.com
biuro@ntbszalunki.com

Dyrektor handlowy
Artur Korzekwa
a.korzekwa@ntbszalunki.com
+48 577 406 909

Dział handlowy
Tel 577 408 909

Doradca techniczno-handlowy
Szymon Płocha
s.plocha@ntbszalunki.com
+48 733 444 350

Doradca techniczny ds. szalunków
Jakub Pietrzak
j.pietrzak@ntbszalunki.com
+48 577 411 909

Dział techniczny
techniczny@ntbszalunki.com
+48 577 411 909

Specjalista ds. obsługi klienta i logistyki
Iwona Struzik
i.struzik@ntbszalunki.com
+48 575 774 808

Magazyn
magazyn@ntbszalunki.com
+48 577 098 808

Import/Export
biuro@ntbszalunki.com
+48 603 797 652

Magazyn Gdańsk

Pragniemy poinformować Naszych Klientów iż dnia 1.07.2022 nastąpił aport Nowoczesne Technologie Budowlane Alicja Nitek do istniejącej już spółki
NTB SZALUNKI SP Z O.O. z siedzibą w 26-200 Końskie ul. Partyzantów 15 Dla naszych obecnych kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej. Liczymy, że połączenie naszych firm będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i umocni nasza pozycję na rynku budowlanym.

Prezes zarządu NTB SZALUNKI SP. Z O.O.
Alicja Nitek