Frezy

Frezy lamelkowe wykorzystywane są do frezowania nawierzchni betonowych lub asfaltowych przy pomocy frezarki, ale również do szorstkowania, wyrównywania czy rowkowania podłoża o powierzchni betonowej, kamiennej, skalnej lub asfaltowej.

Nowoczesne technologie budowlane

Frezy skrawające wykorzystywane są do usuwania powłok chemoutwardzalnych i termoplastycznych z powierzchni betonowych czy asfaltowych.

Podkładki dystansujące służą do stworzenia przekładki pomiędzy frezami w celu zabezpieczenia powierzchni bocznych frezów. Wałki montażowe są elementem składowym bębna, na którym montowane są frezy. Bęben do frezarki jest częścią maszyny frezującej i służy do uzbrojenia frezarki w odpowiednie frezy. Dysk szlifierski stanowi część składową maszyny służącej do szlifowania/wygładzania różnego rodzaju powierzchni utwardzonej.

Pragniemy poinformować Naszych Klientów iż dnia 1.07.2022 nastąpił aport Nowoczesne Technologie Budowlane Alicja Nitek do istniejącej już spółki
NTB SZALUNKI SP Z O.O. z siedzibą w 26-200 Końskie ul. Partyzantów 15 Dla naszych obecnych kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej. Liczymy, że połączenie naszych firm będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym i umocni nasza pozycję na rynku budowlanym.

Prezes zarządu NTB SZALUNKI SP. Z O.O.
Alicja Nitek